Sanne Nijenhuis

Sanne Nijenhuis

In de categorie ‘wie ben ik’ wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Sanne Nijenhuis en ik heb mijn passie gevonden in het begeleiden van mensen. Dit geef ik vorm als supervisor, coach, begeleidingskundige, vaktherapeut (drama) en docent. De kern van begeleiding is voor mij wederkerig ‘leren’. In mijn werk ontmoet ik dagelijks mensen met ieder een eigen verhaal. In het uitwisselen van verhalen en ervaringen ontstaat er een wederkerige verrijking. In mijn begeleiding probeer ik met de ander betekenis te geven aan deze verrijkingen, door er vanuit verschillende perspectieven naar te kijken. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn voor mij presentie, het onderzoeken van vanzelfsprekendheden, openheid en transparante communicatie.

Mijn achtergrond als dramatherapeut maakt dat ik tijdens de supervisie, afhankelijk van de situatie, gebruik kan maken van ervaringsgerichte werkvormen. Daarmee kan ik aansluiten bij verschillende type leerstijlen, waarbij niet alleen het denken maar ook het ervaren, voelen en doen centraal staan.

Achtergrond
Therapeut: Sinds 2011 werk ik als dramatherapeut. Ik ben werkzaam geweest in de forensische psychiatrie, jeugdzorg(Plus) en het basisonderwijs. Sinds 2014 heb ik een eigen praktijk en werk ik intensief samen met Emilia de Gruijter van SCIT. 
Docent: Naast mijn werkzaamheden als vaktherapeut drama heb ik een aantal jaren gewerkt als docent dramatherapie bij de opleiding Vaktherapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Sinds 2018 ben ik werkzaam als docent bij de Master Ecologische Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht.
Begeleidingskundige:  2016 / 2017 heb ik in opdracht van een Jeugd-GGZ kliniek pedagogisch medewerkers begeleid door middel van individuele coaching, teamcoaching, intervisie en organisatiebegeleiding.
Supervisie en coaching: Sinds 2015 bied ik vanuit Menswerk supervisie en coaching aan voor individuen, groepen, teams en organisaties.