Wat is supervisie

Supervisie is een begeleidingsvorm die zich richt op duurzaam leren. Het handelen van de professional wordt samen met de supervisor onderzocht en tegen het licht gehouden van belangrijke kernthema’s. Supervisie wordt over het algemeen ingezet bij en door professionals die werken in mensgerichte beroepen. In de visie van supervisie Nijmegen van Menswerk is de essentie van mensgerichte beroepen het relationeel werken. In supervisie wordt de samenhangende ontwikkeling van mens en professional, in relatie tot de werkcontext, op ervaringsgerichte wijze geëxploreerd. Daarbij bevorderd de professional eigen inzichten. Het cyclisch proces van supervisie maakt dat de professional de wijze van leren ‘eigen’ maakt, wat blijvend leren als resultaat heeft.