Home

Welkom op de website van supervisie Nijmegen. Momenteel ben ik bezig met promotieonderzoek en neem ik helaas geen nieuwe opdrachten aan. Voor supervisie in de regio Nijmegen kunt u terecht bij:

Supervisie Nijmegen is onderdeel van de begeleidingspraktijk Menswerk van Sanne Nijenhuis. Naast supervisor is Sanne ook coach, vaktherapeut, docent en begeleidingskundige. Op deze website staat de begeleidingsvorm supervisie centraal. Bezoek voor meer informatie over de andere vormen van begeleiding de website van Menswerk.


Wat is supervisie

Supervisie is een begeleidingsvorm die zich richt op duurzaam leren. Het handelen van de professional wordt samen met de supervisor onderzocht en tegen het licht gehouden van belangrijke kernthema’s. Supervisie wordt over het algemeen ingezet bij en door professionals die werken in mensgerichte beroepen. In de visie van supervisie Nijmegen van Menswerk is de essentie van mensgerichte beroepen het relationeel werken. In supervisie wordt de samenhangende ontwikkeling van mens en professional, in relatie tot de werkcontext, op ervaringsgerichte wijze geëxploreerd. Daarbij bevorderd de professional eigen inzichten. Het cyclisch proces van supervisie maakt dat de professional de wijze van leren ‘eigen’ maakt, wat blijvend leren als resultaat heeft.

Registratie SRVB / SKJ

Ook voor verschillende beroepsregistraties kunt u terecht bij supervisie Nijmegen. Sanne Nijenhuis heeft een registratie bij de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) en is geaccrediteerd supervisor bij het register vaktherapie; de SRVB (stichting registratie vaktherapeutische beroepen). Hierdoor kunt u de supervisie bij verschillende registers opgeven voor registerpunten. Bijvoorbeeld als vaktherapeut bij de SRVB, of als jeugdzorgwerker bij de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

Sanne Nijenhuis

Sanne Nijenhuis

In de categorie ‘wie ben ik’ wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Sanne Nijenhuis en ik heb mijn passie gevonden in het begeleiden van mensen. Dit geef ik vorm als supervisor, coach, begeleidingskundige, vaktherapeut (drama) en docent. De kern van begeleiding is voor mij wederkerig ‘leren’. In mijn werk ontmoet ik dagelijks mensen met ieder een eigen verhaal. In het uitwisselen van verhalen en ervaringen ontstaat er een wederkerige verrijking. In mijn begeleiding probeer ik met de ander betekenis te geven aan deze verrijkingen, door er vanuit verschillende perspectieven naar te kijken. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn voor mij presentie, het onderzoeken van vanzelfsprekendheden, openheid en transparante communicatie.

Mijn achtergrond als dramatherapeut maakt dat ik tijdens de supervisie, afhankelijk van de situatie, gebruik kan maken van ervaringsgerichte werkvormen. Daarmee kan ik aansluiten bij verschillende type leerstijlen, waarbij niet alleen het denken maar ook het ervaren, voelen en doen centraal staan.

Achtergrond
Therapeut: Sinds 2011 werk ik als dramatherapeut. Ik ben werkzaam geweest in de forensische psychiatrie, jeugdzorg(Plus) en het basisonderwijs. Sinds 2014 heb ik een eigen praktijk en werk ik intensief samen met Emilia de Gruijter van SCIT. 
Docent: Naast mijn werkzaamheden als vaktherapeut drama heb ik een aantal jaren gewerkt als docent dramatherapie bij de opleiding Vaktherapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Sinds 2018 ben ik werkzaam als docent bij de Master Ecologische Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht.
Begeleidingskundige:  2016 / 2017 heb ik in opdracht van een Jeugd-GGZ kliniek pedagogisch medewerkers begeleid door middel van individuele coaching, teamcoaching, intervisie en organisatiebegeleiding.
Supervisie en coaching: Sinds 2015 bied ik vanuit Menswerk supervisie en coaching aan voor individuen, groepen, teams en organisaties.

Ervaringen

Nicole (Beeldend therapeut)
“Sanne, wat ben je toch een ontzettend open-minded, transparant en gewoon fijn mens met een grote interesse in en betrokkenheid naar de ander!
Je schuwt het niet om te spiegelen en je neiging tot ‘duiden’ van gedrag of gevoelens (en het liefst met enige humor) heb ik goud waard gevonden omdat dat voor mij de zaken erg in perspectief geplaatst heeft. Je bewonderenswaardige oordeelsvrije attitude en uitnodigende houding waren voor mij de basis om op veilige wijze mijn leerproces aan te gaan, met soms een verrassend en zeker een onvergetelijk resultaat.
Ik wil je ontzettend bedanken voor jouw ‘bezoek’ in mijn proces. Belangrijkste besef vanuit de supervisie met jou is het wel het besef dat de belangrijkste persoonlijke groei enkel plaats kan vinden via echt óúde, persoonlijke en authentieke thema’s (nieuwe thema’s kunnen je dat simpelweg niet brengen). Ik ga in ieder geval nieuwe wegen verkennen na deze periode en niet meer schrikken wanneer ik weer een doorgebaand, al eerder platgetreden pad tegenkom. Grote dank!”

Ellen (Manager jeugdhulpverlening)
Met Sanne heb ik al wandelend in het bos supervisie mogen ervaren. Door zijn open en oordeelvrije blik en het vermogen om op een prettig manier spiegels voor te houden, heeft hij de ruimte gecreëerd om verdiepend naar mezelf te kunnen en mogen kijken. Sanne is sterk in het systemisch benaderen van hetgeen ik inbracht, waardoor ik geleerd heb om situaties en gedrag op een andere manier te kunnen bekijken wat rust en ruimte geeft.
Zowel mijn persoonlijke als professionele pad ga ik met een mooi gevulde rugzak vol nieuwe inzichten en vaardigheden zelfstandig verder bewandelen. Ik dank Sanne voor deze, soms heftige, maar bovenal mooie leerervaring!